A2 Taxi Voorwaarden Aankomsthal

Algemene voorwaarden aankomsthal van A2 Taxi

Voorwaarden A2 Taxi Schiphol

073-63 63 63 6 / +31-73 63 63 63 6

Alle personen worden geacht kennis te nemen van onderstaande voorwaarden!

LET OP!!! Zodra u in bezit bent van uw koffers dient u zich te begeven  naar de aankomsthal,de centrale aankomsthal. Eenmaal aangekomen bij de aankomsthal, dient u zich tel melden bij onze centrale op Tel +31 73 6363636. Onze chauffeur/chauffeuse is op Schiphol Airport aanwezig de centrale verbind u door met de chauffeur/chauffeuse of de chauffeur/chauffeuse neemt zelf contact met u op om een plaats af te spreken

.

Algemeen:

U wordt alleen vervoerd  indien u een geldige reservering heeft. Controleer dit tevens met uw

tickets. Mochten deze van elkaar afwijken,  neem dan direct contact met ons op.

Reserveren minimaal 24 uur voor aanvang van de reis anders betaald u een toeslag van €25,- extra.

Indien er bij uw heen- of terugreis een wijziging van vluchtnummer/vertrek-/aankomst-/landingstijd plaatsvindt is men verplicht contact op te nemen met Hendriks Taxi Services/A2 Taxi. Bij het niet tijdig melden van wijzigingen worden de taxikosten niet vergoed.

Bij annulering zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratie kosten in rekening te brengen.

Bij annulering binnen 24 uur voor vertrek van uw vliegtuig worden alle kosten 100% doorberekend.
Eventuele klachten dienen uiterlijk 14 dagen na terugkomst schriftelijk of mondeling te worden ingediend bij Hendriks Taxi Services.

Heenreis:

U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrektijd naar de luchthaven. Door de toenemende drukte op de wegen naar de luchthavens, ontkomen wij er helaas niet aan bovengenoemde normen aan te houden. Alleen de taxicentrale kan bij wegwerkzaamheden, files, gladheid, mist e.d. van deze planning afwijken.

U dient zich aan de afgesproken vertrektijd te houden. Bent u tien minuten na de afgesproken vertrektijd  niet aanwezig of  niet gereed voor vertrek, dan heeft de chauffeur het recht zonder u te vertrekken of wachttarief te bereken. De taxi kosten worden in dit geval niet gerestitueerd. Mocht de chauffeur tien minuten na de afgesproken tijd niet aanwezig zijn, neem dan direct contact op met de centrale.
Hendriks Taxi Services/ A2 Taxi kan  nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vertraging ten gevolge van overmacht waardoor u uw vliegtuig mist. Uiteraard  kunt u ervan verzekerd  zijn dat wij er al  het mogelijke aan doen om dit te voorkomen.

Terugreis:

U dient pas contact met de centrale op te nemen als u in het bezit bent van uw koffers en bij de aankomsthal bent. Neemt u eerder contact op dan kan het zijn dat de taxi zonder u vertrekt in verband met de maximale parkeertijd. U heeft dan geen recht meer op vervoer en geen restitutie van de ritprijs.

U wordt verzocht zodra u in bezit bent van uw koffers, zich te begeven  naar de aankomsthal/meeting point. Eenmaal daar aangekomen meldt u zich bij de centrale. Onze centrale zal dan de chauffeur/chauffeuse naar u toe sturen.
Hendriks Taxi Services/ A2 Taxi gaat uit van geplande aankomsttijden zoals u de centrale heeft doorgegeven en zoals bevestigd in de reservering. Bij vertraging zal de taxi maximaal 1 uur vanuit geplande aankomsttijd op u blijven wachten, mits dat u tijdig heeft gemeld dat u later bent. Bent u na een uur na landing niet bij de Meeting Point of heeft u zich niet gemeld bij de centrale, dan heeft de chauffeur het recht te vertrekken of wachttarief te berekenen. Mocht de taxi reeds vertrokken zijn dan vervalt het recht op vervoer.
Wanneer u de gewijzigde aankomsttijd niet tijdig aan ons heeft doorgegeven, gaat u dan zo spoedig mogelijk naar de aankomsthal waar u de borden Meeting Point volgt. Daar aangekomen dient u direct telefonisch contact op te nemen met de centrale. Is uw vliegtuig meer dan 1 ½ uur vertraagt en heeft u dit niet gemeld, leest u verder bij punt “niet gemeld”.

Niet gemeld:

Wanneer u zich, door welke oorzaak ook, niet tijdig heeft gemeld op de datum en tijdstip welke op uw reservering staat vermeld, vervalt het recht op de door u geboekte rit. Echter kunt u bij de eerst volgende gelegenheid, mits er plaats is en wij niet speciaal voor u naar de luchthaven moeten komen, kosteloos mee terug. Deze regeling geeft u geen enkele garantie tot vervoer. Indien u er echter geen gebruik van wenst te maken is er geen restitutie van de ritprijs.

A2 Taxi

De Bloemendaal 25a

5221 EB ‘s-Hertogenbosch

Tel: 073-6363636

Op alle door ons aangegane overeenkomsten en aan ons gegeven opdrachten zijn, tenzij wij enige nader overeengekomen afwijking schriftelijk hebben bevestigd, de navolgende condities van toepassing: Algemene Voorwaarden voor  Taxivervoer: gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 22 juni 2006,aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk  Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer d.d.
20 maart 2003, aktenummer 31/2003.

Deze algemene voorwaarden van de vereniging KNV Taxi zijn tot stand gekomen in maart 2006 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelf reguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per juli 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt. De voorwaarden
zijn hier na te lezen.

Voor klachten neemt u contact op met ons kantoor, of meldt u deze bij het landelijke klachtenpunt Taxi: 0900-2021881. Voorts kunt u in beroep bij de geschillencommissie personenvervoer: 0900-4372445.

Wilt u reserveren?

Dat kunt u gemakkelijk doen op onze website.